Aktivity

Rozlišujeme 2 hlavní fáze projektu STRATEGO:

1. přípravná fáze, tj. připravit podmínky pro společné a ambiciózní národní plány pro vytápění a chlazení

V rámci této fáze partneři projektu poskytnou státním institucím klíčové informace, týkající se kvantifikace jejich energetického potenciálu v oblasti vytápění a chlazení. Kromě toho budou tyto informace využity Evropskou komisí při posuzování národních plánů.

2. realizační fáze, tj. propojení mezi národními plány a regionálními aktivitami

Partneři projektu poskytnou podporu regionálním institucím při posuzování jejich potenciálu v oblasti vytápění a chlazení, a to prostřednictvím mapování a identifikace prioritních oblastí vhodných pro úpravu.

Znalosti týkající se procesu plánování, a zejména plánování v oblasti vytápění a chlazení, jsou v rámci Evropy nevyvážené. Proto je nutná přeshraniční spolupráce, podporující rozvoj řádného národního a regionálního energetického plánování. Toho bude dosaženo prostřednictvím setkání se státními orgány a vytvoření realizačního rámce pro regionální instituce.

Infographic