Stručně o projektu

STRATEGO je evropský projekt spolufinancovaný z programu „Intelligent Energy Europe“.

Cílem tohoto projektu je:

  • poskytovat konkrétní podporu v rozvoji národního plánu pro vytápění a chlazení,
  • pomáhat regionálním orgánům vyhodnotit jejich potenciál v oblasti vytápění a chlazení,
  • definovat prioritní oblasti pro možné úpravy, a
  • identifikovat konkrétní projekty, které by měly být realizovány.

Stáhněte si pohlednici, role-up prezentaci projektu nebo podrobnější prezentaci o projektu STRATEGO.

Geograficky je projekt zaměřen na Belgii, Rakousko, Českou republiku, Chorvatsko, Rumunsko, Německo, Itálii a Velkou Británii. Zkušení partneři z Dánska a Švédska také poskytují svou podporu tomuto projektu. Převoditelnost a realizace výsledků projektu je zajištěna prostřednictvím zapojení partnerů ze Španělska a Polska. STRATEGOmapEurope2

Hlavní výstupy projektu a očekávané výsledky:

  • Zmapování evropského energetického prostoru a podrobné posouzení potenciálu pro zefektivnění v oblasti energií u 5 cílových zemích (Chorvatsko, Česká republika, Itálie, Rumunsko a Velká Británie). Tyto dva výstupy by měly sloužit jako podklad pro státní instituce, odpovědné za vypracování národního plánu pro vytápění a chlazení.
  • Podpora alespoň 23 měst / regionů v mapování jejich energetického potenciálu, včetně definování prioritních oblastí vhodných pro realizaci konkrétních projektů (nejméně 45 regionálních / místních projektů).
  • Organizace setkání s jednotlivými regiony a stejně tak se státními orgány, odpovědnými za vypracování národního plánu pro vytápění a chlezení. Tento proces by měl umožnit překlenout mezeru mezi EU a národními politikami a společnými aktivitami umožnit jednotlivým účastníkům sdílet své znalosti a poznatky po celou dobu trvání projektu.

Máte-li zájem dozvědět se více o výsledcích projektu STRATEGO, navštivte naše webové stránky.