„Heat Roadmap Europe“

„Heat Roadmap Europe“ je prva studija na razini EU27 koja kombinira izuzetno detaljno geografsko mapiranje energetskih potreba i opskrbe energijom sa preciznim modeliranjem energetskih sustava. „Heat Roadmap Europe“ identificira potencijal za upotrebu lokalnih resursa diljem Europe te ih zatim aplicira na energetskom sustavu na razini EU27.

Oba dijela studije se mogu naći ovdje:

Connolly D, Mathiesen BV, Østergaard PA, Möller B, Nielsen S, Lund H, Trier D, Persson U, Nilsson D, Werner S. Heat Roadmap Europe: First pre-study for EU27. Aalborg University, Halmstad University, and Euroheat & Power, 2012.

Connolly D, Mathiesen BV, Østergaard PA, Möller B, Nielsen S, Lund H, Persson U, Werner S, Grözinger J, Boermans T, Bosquet M, Trier D. Heat Roadmap Europe: Second pre-study. Aalborg University, Halmstad University, Ecofys Germany GmbH, PlanEnergi, and Euroheat & Power, 2013.

U sklopu projekta STRATEGO, konzorcij će iskoristiti rezultate studije „Heat Roadmap Europe“. Sudionici projekta će za početak kalibrirati te rezultate kako bi se oni mogli koristiti na nacionalnoj razini. Nakon toga će iskoristiti te rezultate kako bi podržali tijela lokalne samouprave u provedbi aktivnosti te im pomogli u pripremi i razvoju nacionalnih planova za grijanje i hlađenje odnosno Programa korištenja potencijala za povećanje učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije u grijanju i hlađenju.

Rezultati ovih aktivnost se mogu naći na stranici Primjeri najbolje prakse/NPGH.