Politika EU

Članak 14. Direktive o energetskoj učinkovitosti (2012/27/EU) poziva države članice da provedu sveobuhvatnu procjenu svojih potencijala za učinkovitost u grijanju i hlađenju. Osim toga, čl. 22 (3) EU Direktive o obnovljivim izvorima energije (2009/28/EC) zahtijeva od država članica da u planiranju uporabe zemljišta naznače lokacije pogodne za korištenje obnovljivih izvora te implementaciju centraliziranih sustava grijanja i hlađenja.

Grijanje i hlađenje su suštinski lokalna/regionalna pitanja. Iz toga razloga ne postoji europsko tržište grijanja i/ili hlađenja, što je rezultiralo nedostatkom prekogranične suradnje unatoč činjenici da jednostavno prenosiva rješenja postoje. Kao rezultat toga, unatoč vrlo pozitivnim signalima za uzlet obnovljivog grijanja i hlađenja koje su dale i EU i direktive vezane uz primjenu OIE, ostale su tri glavne prepreke za postizanje visoke razine penetracije obnovljivih izvora energije u sektoru grijanja i hlađenja do 2020. godine s ciljem ostvarivanja potpune dekarbonizacije do 2050.: nedostatak europskog atlasa grijanja i hlađenja; nedostatak učinkovitog prijenosa znanja; činjenica da većina nacionalnih planova ne uzima u obzir lokalne/regionalne potencijale i obrnuto, odnosno lokalni planovi pretežno nisu povezani s nacionalnim ciljevima.

Cilj aktivnosti predviđenih projektom STRATEGO je djelovanje na sve te barijere kroz pomoć nacionalnim i lokalnim/regionalnim vlastima da mapiraju vlastiti potencijal, poticanje razmjene znanja i iskustva u sklopu organizacije treninga te premošćivanjem jaza između EU zakonodavstva, nacionalnih ciljeva i efikasnog donošenja odluka na regionalnoj i lokalnoj razini.