Ukratko

STRATEGO je projekt sufinanciran od strane Europske komisije u sklopi programa „Intelligent Energy Europe“.

Svrha projekta “Multi level actions for enhanced Heating and Cooling plans – STRATEGO” je:

  • pružanje opipljive podršku u razvoju nacionalnih planova za grijanje i hlađenje (NPGH) odnosno Programa korištenja potencijala za povećanje učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije u grijanju i hlađenju,
  • pomaganje lokalnim vlastima u procjeni njihovog potencijala za grijanje i hlađenje,
  • prepoznavanje prioritetnih područja djelovanja, te
  • identificiranje konkretnih projekata koji bi se trebali provesti.

Preuzmite letak (sprijeda, straga), roll-up plakat koji prezentira projekt na jednostavan i razumljiv način , ili detaljnu prezentaciju o projektu STRATEGO.

STRATEGO je geografski fokusiran na Belgiju, Austriju, Češku, Hrvatsku, Rumunjsku, Njemačku, Italiju i Veliku Britaniju. Iskusni partneri, Danska i Švedska, pružaju podršku. Prenosivost i provedba rezultata projekta izvan ciljanih zemalja osigurana je kroz uključenje partnera iz Španjolske i Poljske.

STRATEGOmapEurope2

Glavni ishodi projekta i očekivani rezultati:

  • razvoj pan-europskog termalnog atlasa i dubinska analiza potencijala za energetsku učinkovitost u 5 ciljanih zemalja (Hrvatska, Češka, Italija, Rumunjska i Velika Britanija). Ta dva ishoda trebaju poslužiti kao referenca za državna tijela odgovorna za izradu nacionalnih planova za grijanje i hlađenje.
  • Podrška najmanje 23 grada/regije u mapiranju svojih energetskih potencijala, uključujući identifikaciju prioritetnih područja za intervencije i konkretne projekte (najmanje 45 regionalnih/lokalnih projekata) koji bi se trebali provesti.
  • Individualna obuka za 23 grada/regije, zajedno sa individualnim sastancima s državnim tijelima nadležnim za izradu nacionalnih programa korištenja potencijala za povećanje učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije u grijanju i hlađenju. S obzirom da će svi sudionici biti u kontaktu i razmjenjivati znanja tijekom cijelog trajanja projekta STRATEGO ovaj bi proces trebao omogućiti premošćivanje jaza između politike EU i nacionalne politike te osigurati poduzimanje aktivnosti na lokalnoj/regionalnoj razini.

Ukoliko Vas zanima više o samom projektu te rezultatima, pogledajte našu internetsku stranicu kako bi pronašli dijelove posvećene gore navedenim rezultatima.