Home

STRATEGO jest projektem europejskim opracowanym i współfinansowanym w ramach programu Inteligenta Energia dla Europy (Intelligent Energy Europe Programme).

Celem projektu jest:

  • zapewnienie konkretnego wsparcia w opracowywaniu Krajowych Planów Działań dotyczących dostarczania ciepła i chłodu (National Heating and Cooling Plans),
  • wspieranie władz lokalnych w ocenie potencjału ciepła i chłodu,
  • wyznaczenie priorytetowych obszarów do działania, oraz
  • ustalenie konkretnych projektów, które powinny być realizowane.

Do ściągnięcia pocztówka projektu (Przó, Tył), informacyjny roll-up lub prezentacja zawierająca informacje projektowe.

Więcej informacji na…