Działania

Można rozróżnić dwie główne fazy projektu STRATEGO:

1. Fazę przygotowawczą, czyli jak przygotować grunt pod spójne i ambitne NHCP

W trakcie tej fazy partnerzy STRATEGO dostarczą kluczowych informacji dla władz państwowych dotyczących ich potencjału energetycznego (w kontekście ciepła i chłodu). Wyliczenia takie bazować będą na założeniach do programów poprawy efektywności energetycznej dla ciepła i chłodu. Ponadto informacje te będą pomocne Komisji Europejskiej w trakcie oceny poszczególnych planów krajowych.

2. Tworzenie powiązań pomiędzy planami krajowymi a działaniami lokalnymi

Partnerzy STRATEGO wspierają także władze lokalne w ocenie ich własnego potencjału w obszarze ciepła i chłodu, m.in. poprzez analizę i identyfikację terenów dla działań priorytetowych (wskazanych w projekcie).

Wiedza związana z planowaniem, zwłaszcza z planowaniem dostaw ciepła i chłodu, jest bardzo różnorodna w Europie. Dlatego międzynarodowa współpraca w ramach projektu STRATEGO może przyczynić się do rozwoju krajowych i lokalnych planów energetycznych. Zostanie to osiągnięte poprzez spotkania z władzami państwowymi oraz wprowadzenie programów szkoleń dla władz lokalnych.

 

Patrz na infografię projektu poniżej

Infographic