Europejska Mapa Drogowa Ciepła

Europejska Mapa Drogowa Ciepła jest pierwszym opracowaniem naukowym 27 krajów członkowskich UE, które łączy w sobie szczegółowe, również w wymiarze geograficznym, analizy potrzeb oraz analizę podaży na tle modelu systemu energetycznego Europy. Europejska Mapa Drogowa Ciepła identyfikuje także potencjał użycia lokalnych źródeł OZE w Europie, promując jego wykorzystanie w systemach energetycznych EU27.

Dwie części opracowania można już znaleźć w:

Connolly D, Mathiesen BV, Østergaard PA, Möller B, Nielsen S, Lund H, Trier D, Persson U, Nilsson D, Werner S. Heat Roadmap Europe: First pre-study for EU27. Aalborg University, Halmstad University, and Euroheat & Power, 2012.

Connolly D, Mathiesen BV, Østergaard PA, Möller B, Nielsen S, Lund H, Persson U, Werner S, Grözinger J, Boermans T, Bosquet M, Trier D. Heat Roadmap Europe: Second pre-study. Aalborg University, Halmstad University, Ecofys Germany GmbH, PlanEnergi, and Euroheat & Power, 2013.

W ramach projektu STRATEGO wyniki analiz zawarte w Europejskiej Mapie Drogowej Ciepła dostosowane zostaną do poziomu krajowego. Następnie na bazie tych analiz konsorcjum projektowe wspierać będzie władze publiczne w podejmowaniu działań lokalnych, a krajowe w przygotowaniu NHCP.

Rezultaty poszczególnych działań są dostępne w linku Best practices/NHCPs webpage.