Krótko o projekcie

STRATEGO jest projektem europejskim opracowanym i współfinansowanym w ramach programu Inteligenta Energia dla Europy (Intelligent Energy Europe Programme).

Celem projektu jest:

  • zapewnienie konkretnego wsparcia w opracowywaniu Krajowych Planów Działań dotyczących dostarczania ciepła i chłodu (National Heating and Cooling Plans),
  • wspieranie władz lokalnych w ocenie potencjału ciepła i chłodu,
  • wyznaczenie priorytetowych obszarów do działania, oraz
  • ustalenie konkretnych projektów, które powinny być realizowane.

Do ściągnięcia pocztówka projektu (Przó, Tył), informacyjny roll-up lub prezentacja zawierająca informacje projektowe.

Nacisk geograficzny STRATEGO położony jest na następujące kraje: Belgię, Austrię, Czechy, Chorwację, Rumunię, WłochyWielką Brytanię. Natomiast partnerzy z DaniiSzwecji, jako doświadczeni partnerzy, będą przekazywać swoją wiedzę i doświadczenie. Transfer wiedzy i wdrożenie wyników projektu poza kraje docelowe zostanie zapewniony przez zaangażowanie partnerów również z HiszpaniiPolski.

STRATEGOmapEurope2

Główne rezultaty projektu oraz przewidywane efekty:

  • rozwój ogólnoeuropejskiego atlasu cieplnego oraz dokładne oszacowanie potencjału efektywności energetycznej dla 5 wyznaczonych krajów (Chorwacja, Czechy, Włochy, Rumunia oraz Wielka Brytania). Rezultaty powinny służyć jako odniesienie dla władz państwowych odpowiedzialnych za nakreślenie Krajowych Planów Działań (National Heating and Cooling Plans).
  • wsparcie przynajmniej 23 miast/regionów w analizie ich energetycznych potencjałów, zawierających priorytetowe projekty (przynajmniej 45 regionalnych/lokalnych projektów), które powinny być realizowane.
  • indywidualne szkolenia dla 23 miast/regionów połączone ze spotkaniami z władzami państwowymi odpowiedzialnymi za nakreślenie Krajowych Panów Działań (National Heating and Cooling Plans). Te działania powinny wypełnić lukę pomiędzy polityką UE a politykami krajowymi odnoszącymi się do poziomu lokalnego/regionalnego.

Dla zainteresowanych szerszymi informacjami na temat projektu polecamy odwiedzenie strony internetowej STRATEGO, gdzie znajdują się wszystkie wszystkie w/w rezultaty.