Cadrul politic al UE

Articolul 14 al Directivei (2012/27/EU) privind Eficiența Energetică (EE) invită Statele Membre să realizeze o evaluare corectă și detaliată a potențialului lor de eficiență pentru încălzire și răcire. În plus, art.22(3) al Directivei UE privind promovarea utilizării energiei din Surse Regenerabile (SRE) solicită Statelor Membre să indice zonele geografice adecvate pentru exploatarea energiei din surse regenerabile, în vederea amenajării teritoriale și a instituirii Directivei privind Termoficarea și Răcirea Centralizată.

Încălzirea și răcirea reprezintă aspecte intrinseci de ordin local/regional. Prin urmare, se poate afirma că nu există efectiv o piață europeană de încălzire/răcire, rezultând astfel o lipsă de cooperare transfrontalieră, cu toate că există unele soluții simple, transferabile. Ca rezultat, în ciuda semnalelor pozitive pentru lansarea acțiunilor privind încălzirea și răcirea din surse regenerabile, furnizate de Directivele de EE și SRE, rămân trei bariere principale pentru realizarea obiectivului privind utilizarea într-un grad ridicat a resurselor regenerabile pentru încălzire și răcire până în 2020, vizând reducerea completă a emisiilor de carbon până în 2050: lipsa unui Atlas european pentru Încălzire și Răcire; lipsa transferului efectiv de cunoștințe (know-how); faptul că cele mai multe planuri naționale nu iau în considerare potențialul local/regional și viceversa, de exemplu, planurile locale nu sunt legate în mod uzual de obiectivele naționale.

Prin activitățile sale, proiectul STRATEGO își propune să depășească toate aceste bariere prin ajutorul acordat autorităților naționale și locale/regionale la întocmirea hărților potențialului energetic, facilitând schimbul de cunoștințe și expertiză, printr-o schemă de instruire, reducând astfel discrepanțele dintre politica UE, obiectivele naționale și procesul de luare a deciziilor efective la nivel regional și local.