Foaie de parcurs privind încălzirea pentru Europa

Foaia de parcurs privind Încălzirea pentru Europa este primul studiu la nivel UE 27 care combină cartografierea geografică cu cererea și oferta de energie, într-o detaliere fără precedent, cu o modelare foarte precisă a sistemului energetic. Foaia de parcurs privind încălzirea pentru Europa identifică potențialul de utilizare a resurselor locale în Europa și utilizarea acestora în sistemul energetic al UE 27.

Cele două părți ale studiului pot fi găsite aici:

Connolly D, Mathiesen BV, Østergaard PA, Möller B, Nielsen S, Lund H, Trier D, Persson U, Nilsson D, Werner S. Heat Roadmap Europe: First pre-study for EU27. Aalborg University, Halmstad University, and Euroheat & Power, 2012.

Connolly D, Mathiesen BV, Østergaard PA, Möller B, Nielsen S, Lund H, Persson U, Werner S, Grözinger J, Boermans T, Bosquet M, Trier D. Heat Roadmap Europe: Second pre-study. Aalborg University, Halmstad University, Ecofys Germany GmbH, PlanEnergi, and Euroheat & Power, 2013.

În cadrul STRATEGO, Consorțiul de proiect va utiliza rezultatele studiilor Foii de parcurs privind Încălzirea pentru Europa. În primul rând, partenerii STRATEGO vor adapta corespunzător aceste rezultate pentru a fi utilizate la nivel de țară. În al doilea rând, aceste rezultate vor fi utilizate pentru a sprijini autoritățile locale în dezvoltarea de acțiuni, astfel încât participanții la STRATEGO să poată ajuta autoritățile lor naționale în pregătirea și dezvoltarea Planurilor Naționale de Încălzire și Răcire (PNIR).

Rezultatele acestor activități pot fi găsite pe pagina web la Cele mai bune practici/PNIR.