Prezentarea pe scurt a Proiectului

Proiectul STRATEGO este un proiect co-finanțat din fonduri Europene dezvoltat în cadrul Programului Intelligent Energy Europe.

Obiectivele Proiectului “Acțiuni Multiple pentru Îmbunătățirea Planurilor de Încălzire și Răcire – STRATEGO” sunt :

  • Furnizarea de sprijin concret în dezvoltarea Planurilor Naționale de Încălzire și Răcire,
  • Acordarea de asistență autorităților locale în evaluarea potențialului de încălzire și răcire,
  • Identificarea zonelor prioritare de intervenție și
  • Identificarea proiectelor concrete pentru a fi implementate.

Descărcați un card (Front, Back), un roll-up de prezentare a proiectului într-un mod auto-explicativ, sau o prezentare detaliată despre STRATEGO.

Proiectul STRATEGO este focalizat geografic în următoarele țări: Belgia, Austria, Republica Cehă, Croația, România, Germania, Italia și Marea Britanie. Partenerii cu o largă experiență în domeniu, din Danemarca și Suedia, pun la dispoziție sprijinul lor. Transferabilitatea și implementarea rezultatelor proiectului în afara țărilor-țintă sunt asigurate prin implicarea partenerilor din Spania și Polonia.

STRATEGOmapEurope2

Rezultate majore așteptate ale Proiectului:

  • Dezvoltarea unui Atlas Termic Pan-European și o evaluare detaliată a potențialului de eficiență energetică pentru 5 țări-țintă (Croația, Republica Cehă, Italia, România și Marea Britanie). Aceste două documente ar trebui să fie utilizate ca referință pentru autoritățile naționale responsabile cu întocmirea Planurilor Naționale de Încălzire și Răcire.
  • Sprijin pentru cel puțin 23 de orașe/regiuni în cartografierea potențialului lor energetic, inclusiv identificarea domeniilor prioritare pentru intervenție și proiecte concrete (cel puțin 45 proiecte regionale/locale) care ar trebui să fie implementate.
  • Instruire “unu-la-unu” pentru 23 orașe/regiuni împreună cu întâlniri de lucru “unu-la-unu” cu autoritățile naționale responsabile pentru întocmirea Planurilor Naționale de Încălzire și Răcire. Acest proces ar trebui să permită acoperirea diferențelor dintre UE și politicile naționale și, respectiv, acțiunile de la nivel local/regional, ținând cont de faptul că toți actorii/factorii interesați vor fi în contact și vor face schimb de experiență și cunoștințe, pe întreaga perioadă de desfășurare a proiectului STRATEGO.

Dacă sunteți interesați să aflați mai multe detalii, puteți să parcurgeți site-ul nostru pentru a găsi paginile dedicate aferente tuturor rezultatelor menționate mai sus.